Tekstwerk Wieringen

SYSTEMIC brengt innovatie in recycling naar Europese schaal

Project onderzoekt terugwinnen meststoffen en reststromen voor landbouw

SYSTEMIC wil naar innovatie in recycling op Europese schaal. Het project waaraan vier Nederlandse bedrijven meedoen, moet uitwijzen hoe bedrijven met innovatieve technologie organische reststromen, dierlijke mest en zuiveringsslib kunnen terugwinnen tot groene meststoffen voor de landbouw. SYSTEMIC onderzoekt ook recycling van energie en andere voedingsstoffen.

 

  Vakinfo voor de foodketen ©2024 Ria Besseling